S i r i w i t t h a y a  S c h o o l 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร

โรงเรียนศิริวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรสามัญ และหลัดสูตร IEP โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถม และมัธยม 

ติดต่อ - สอบถาม

หลักสูตร IEP หรือหลักสูตรที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับละ 2 ห้องเรียน

สนใจสมัครเรียน

Activities

โรงเรียนศิริวิทยา มีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดปีการศึกษา ทั้งแผนกอนุบาล ประถม มัธยม ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสนุก และเรียนรู้ ซึ่งตลอดปีการศึกษามีกิจกรรมใดบ้าง สามารถดูได้จากปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2567
บุคลากร
บุคลากรแผนกอนุบาล
ดูทั้งหมด
บุคลากรแผนกประถม
ดูทั้งหมด
บุคลากรแผนกมัธยม
ดูทั้งหมด
Foreign Teachers
ดูทั้งหมด
พนักงาน
ดูทั้งหมด
About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official